ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ที่ 1 Hot Spot 145 กม FCI Derby Brod โครเอเชีย กับคะแนนที่ 18
Posted : 21 September 2019
Detail :

Mr. Filip Pudic 1 ใน 4 พันธมิตร TEAM DR. TEERACHON - TEC ที่เป็นเจ้าของกรง FCI OLRs ในยุโรป