ข่าวสารและกิจกรรม
Category
การจัดอันดับโลก FCI
Posted : 05 June 2019
Detail :

การจัดอันดับโลกของนักเลี้ยงนกประเทศสมาชิก FCI

มีสมาชิกหลายท่านสนใจอยากทราบเกี่ยวกับการจัดอันดับโลกนักเลี้ยงนกพิราบแข่งที่ผมติดอันดับ 98 จากนักเลี้ยงนกกว่า 2500 รายทั่วโลกที่ประกาศบน website ของ FCI ปี 2017 ที่จริงแล้วเพื่อนๆนักเลี้ยงนกสามารถเข้ารับการจัดอันดับโลกได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วหากส่งนกเข้าแข่งขันในรายการท่ีมีการเก็บคะแนนโดยไม่ต้องยื่นเรื่องอะไรให้ยุ่งยากเลยครับ FCI มีการจัดอันดับแบ่งเป็น 4 หมวดดังนี้

1 เจ้าของนกที่ทำคะแนนดีที่สุด 2 รายการใน 1 ปี
2 เจ้าของนกที่ทำคะแนนดีที่สุด 4 รายการใน 1 ปี
3 เจ้าของนกที่ทำคะแนนดีที่สุด 4 รายการใน 2 ปี
4 เจ้าของนกที่ทำคะแนนดีที่สุดรวมทุกรายการใน 2 ปี

โดยแชมป์รายการที่ 1-3 จะคิดคะแนนให้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของรายการที่แข่งในประเทศตนเอง แปลว่าคนที่อยากเป็นแชมป์ต้องส่งนกไปแข่งต่างประเทศด้วยมิฉะนั้นจะได้แค่การจัดอันดับโลกเท่านั้นส่วนคนท่ีจะชนะรายการที่ 4 จะส่งแข่งแทบทุกรายการ ปีที่ผ่านมาพัทยาได้เข้าร่วมรายการ FCI จึงทำให้คนไทยได้รับการจัดอันดับโลก ส่วนรายการ FCI Thailand World Championship ก็แทบไม่มีคนไทยส่งแข่งบังเอิญนกผมมาทั้ง 2 รายการจึงเป็นปีแรกที่มีคนไทยติดอันดับโลกและอยู่ใน 100 อันดับแรก เชื่อว่าปีนี้น่าจะมีชื่อหลายท่านติดอันดับโลกจากผลแข่ง FCI ป่าโมก และ PIPR ที่สำคัญคือชื่อแข่งต้องใช้ชื่อเดียวกันไม่เช่นนั้นโปรแกรมจัดอันดับโลกจะนับเป็นคนละเจ้าของครับ ดังนั้นการตรวจสอบตัวสะกดชื่อจึงมีความสำคัญมาก นอกจากนี้ FCI ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่ารายการแข่งขันต้องมีนกลงทะเบียนอย่างน้อย 500 ตัวและมีสมาชิกส่งแข่งมากกว่า 80 ราย โดยจุดเก็บคะแนนนกต้องเหลือไม่น้อยกว่า 25% และจะคิดคะแนนให้แค่ 25%ของนกที่ขึ้นแข่งวันเก็บคะแนน หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก website http://www.pigeons-grandprix.com/download.php?src=1786


ดร. ธีระชน มโนมัยพิบูลย์
สมาพันธ์การแข่งขันนกพิราบแห่งประเทศไทย
Thailand Pigeon Racing Association (TPRA)
16 กค 2561