ข่าวสารและกิจกรรม
Category
คะแนนที่ 2 จาก FCI Kalimanci Final 6 สค 505 กม
Posted : 06 August 2019
Detail :

ผ่านการเก็บคะแนน Ace Pigeons ระยะ 200 กม