ข่าวสารและกิจกรรม
Category
Hot Spot Champion 2019
อ่านต่อ
22 September 2019
ที่ 1 ระยะ 505 กม Derby Horodnic
อ่านต่อ
23 September 2019
ที่ 2 Group Derby Superstar
อ่านต่อ
25 August 2019
อันดับ 6 ของ 2 best results หลัง 28 รายการ
อ่านต่อ
23 September 2019
อันดับ 3 จาก 4 best results หลัง 28 รายการ
อ่านต่อ
23 September 2019
อันดับ 2 คะแนนรวมหลัง 28 รายการ
อ่านต่อ
23 September 2019
ถ้วยที่ 3 Hot Spot 1 Riachos
อ่านต่อ
16 August 2019
แชมป์ Italy Fast Pigeon Wolrd League เข้ารอบอัตโนมัติ Masters World Division 2020
อ่านต่อ
16 August 2019
ที่ 2 FCI Merditerraneo พร้อมคะแนนที่ 16
อ่านต่อ
18 September 2019
1st Final Golden Pigeon กับคะแนนที่ 14 Serbia Belrado
อ่านต่อ
23 September 2019