ข่าวสารและกิจกรรม
Category
Romania Super Star คะแนนที่ 7
คะแนนที่ 9 Romania Golden Pigeons
Mira Portugal คะแนนที่ 10
อ่านต่อ
01 September 2019
Italy Fast Pigeon Rimini คะเเนนที่ 5 จากอับดับที่ 5
อ่านต่อ
15 August 2019
Horodnic ที่ 5 คะแนนที่ 6 กับ อันดับ 4 World Ranking 2 best results
อ่านต่อ
17 August 2019
คะแนนที่ 4 รายการ Bulgaria Sofia
อ่านต่อ
08 August 2019
รายการ Cartaxo ชิงแชมป์ FInal ที่ 7 25 และ 57
อ่านต่อ
16 August 2019
คะแนนที่ 2 จาก FCI Kalimanci Final 6 สค 505 กม
อ่านต่อ
06 August 2019
คะแนนที่ 3 จาก As Golden Pigeons
อ่านต่อ
07 August 2019
Romania Corabia คะแนนที่ 13