ข่าวสารและกิจกรรม
Category
Derby Zagreb คะแนนที่ 19
อ่านต่อ
23 September 2019
Preussen คะแนนที่ 17
อ่านต่อ
22 September 2019
Portigal Derby Riachos คะแนนที่ 15
อ่านต่อ
22 September 2019
Talent Quatro CZ OLR คะแนนที่ 12
Russia Kirzhach คะแนนที่ 8
Romania Super Star คะแนนที่ 7
คะแนนที่ 9 Romania Golden Pigeons
Mira Portugal คะแนนที่ 10
อ่านต่อ
01 September 2019
Italy Fast Pigeon Rimini คะเเนนที่ 5 จากอับดับที่ 5
อ่านต่อ
15 August 2019
Horodnic ที่ 5 คะแนนที่ 6 กับ อันดับ 4 World Ranking 2 best results
อ่านต่อ
17 August 2019